Otizm ve Müzik

Yaklaşık 18 yıldır üzerinde çalışmış olduğum Otizm’ li bireylerde müzik eğitimi konusu ile ilgili yüzü aşkın çocuk üzerinde birebir dersler yaparak bu konuda ki gelişimlerinin yanı sıra sosyal yaşamdaki etkilerini tespit ettim. Artık sizlerin de bildiği gibi Otizm’ li bireylerde müzik eğitimi olmasa olmazların başında geliyor.

Kendi sanat atölyemde bu çalışmalarıma devam etmemin yanı sıra sizler gibi bu konuya gönül vermiş kurum ve kuruluşlarla da birlikte çalışarak bilgi birikimlerimizi birleştirmek ve bu özel çocuklarımıza daha faydalı çalışmalarla katkı sunmak isterim.

Her geçen yıl Otizm’ li bireylerin artarak çoğalması bu konuda daha profesyonel bakış açısı ile çalışmamız gerektiğinin bir göstergesi olarak önümüze çıkmaktadır.

Bu çocuklarımızla çalışacak öğretmenlerimizin konuya hakim olmaları açısından araştırmacı, kendini geliştiren ve sevgi dolu olmaları gerekmektedir.

Yani Otizm’ li çocuklarla çalışacak öğretmen, önce kendisini bu konuda eğitmeli ve çok çalışmalıdır. Aksi takdirde eğitimsiz bir kadronun başarılı olması ve çocuklarımıza faydalı olması mümkün değildir.

Çok kısaca müziğin bu konuya yapabileceği katkı ve etkileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Otizm’ de Müzik Neden Önemli ?

Otistik çocukların müziğe ve müzik terapisine özellikle duyarlı oldukları sıklıkla rapor edilmiştir. Müziğin kullanımı otistik çocukları motive etmek ve sosyal zamanlarındaki temel boşluğu doldurmak açısından uygundur. Bu açıdan bakıldığında müziğin işlevi sosyalleşmeyi sağlayarak bireyi topluma kazandırmaktır. İşitsel bir uyaran olarak müzik otistik çocukla iletişim kurmak için iyi bir yoldur. Dış seslere karşı tepkisiz kalan bir çocuk, müziksel seslere karşı aşırı duyarlılık gösterebilir. Duyular arası bir bütünlük kurmak için müzik kullanılabilir. Müziğin otistik çocukların iletişiminde ve eğitiminde eşsiz bir yol olduğunu, tedavi ve öğrenim aracı olarak etkililiğinin iki farklı terapi ve eğitim çerçevesi sağlayabilme yeteneğinden geldiğini söyleyebiliriz. Müzik tutarlı, kararlı ve tahmin edilebilir bir çevre oluşturur. Güncel bir şarkının melodisi, armonisi ve ritmi, stresli ya da yabancı bir ortamda çocuğun rahat etmesine yardımcı olur. Müzik aynı zamanda sınırsız bir esneklik de sağlayabilir. Zaman zaman çocukla birlikte değişir, çocuğun davranış ve duygularını yansıtabilir. Otistik çocuklarda müzikle etkileşim terapisi etkileşimsel oyunlar çerçevesinde düşünülür. Bu aynı zamanda normal çocukların dil gelişimleri ile de paralellik gösterir. Otistik çocukların aileleri onlarla iletişim kurmaya çalışsalar da sözlü diyalog kuramazlar. Müzikal etkileşim terapisi bilişsel ve motor becerilerin gelişmesinde etkilidir. “Normal çocuklar oyunlarla gelişme gösterirler. Müzikal etkileşim terapisinin amacı, davranışları ve çocukların algısını geliştirmektir, müzikal diyaloglar yaratarak çocuğun aile ve çevre ile olan etkileşimini artırmaktır. Müzik genellikle otistik çocukların sosyal durumları anlamasına yardım eder. Müzisyenin amacı çocuğa iletişim tecrübesi vermektir ve çocuğun hareketlerini dengelemektir. Müzisyen, çocukla iletişim kurmak için bir yapı iskelesi oluşturur. Literatür kapsamında otistik çocuklarla müzik terapi üzerine yapılan araştırmaların iki grup altında toplandığı görülür:

a)     Müzikal duyarlılığın artıp artmadığını gözlemlemeye yönelik yapılan araştırmalar. (Algılama üzerine odaklanan araştırmalar)

b)     Müziğin etkisiyle sosyal davranış değişimini üzerine yapılan araştırmalar.

Müzikal duyarlılık üzerine yapılan araştırmalar psikolojik-nörolojik araştırmalar kapsamında değerlendirilir. Genel olarak bütün araştırmaların çıkış noktası otistik çocukların müziğe karşı olan aşırı ilgileridir. Bu aşırı ilgi, yüksek fonksiyonlu otistik çocuklarda yüksek müzikal algıyı da beraberinde getirir. Yapılan müzik çalışmaları ve çalgı eğitimi ile müzikal algı üzerine odaklanılır. Yapılan kimi çalışmalarda mutlak kulak özelliğine sahip olan otistik çocuklara rastlanır, bu çocuklar belirli bir frekansı olan her sesin nota karşılığını söyleyebilme yeteneğine sahiptirler. Sonuç olarak müzikal duyarlılık üzerine yapılan araştırmalar nörolojik araştırmalar kapsamında düşünülür. Müziğin etkisiyle sosyal davranış değişimi ve müziğin tedavi edici etkisi üzerine yapılan araştırmalarda, herhangi bir şekilde müzikle ilişkilenen otistik çocuğun problem davranışlarının seyri takip edilir. Aynı zamanda otizmin belirtileri olan; sosyal iletişim zorluğu, göz teması kuramama vb. hastalığa özgü problemleri azaltmak için müzik terapiden faydalanılır. Bu çalışmaların ortak özelliği çocuğun sosyal iletişim sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik konuları ele almasıdır.

 

Bu konu ile ilgili son bir yıl içerisinde öğrencilerimle yapmış olduğum bazı etkinlikleri sizlerle paylaşmak isterim.

TED KOLEJİ ANKARA

Otizm ve Müzik Konulu Seminer ve Esra Nazlı Doğan Piyano Dinletisi

  

 

Fazıl Say Ankara Konseri’ nde Esra Nazlı Doğan sahne alarak muhteşem bir performans gösterdi.

Atölyemde Müzik Var Konulu Mavi Sahne Ankara ‘ da Dinletimizden.

 

 

 

CKM Kültür Merkezi Ankara Ege Akpoyraz ve Ahmet Yalçın Piyano Dinletisi.

 

CKM Kültür Merkezi Ankara Güneş Çevik Piyano Dinletisi

 

CKM Kültür Merkezi Özlem Deniz Keman Dinletisi

Bireysel ve Grup Derslerimizden

 

Birlikte yapacağımız çalışmalarla bu özel çocuklarımıza güzel katkılar vereceğimizi düşünüyorum.

Saygılarımla

Ersan Petekkaya

YORUM EKLE veya YORUM OKU

 

Yorum ekle

Loading

Bumerang - Yazarkafe